Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΝΕΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

qyk305k6

qyk305k6qyk305k6

Τη χορήγηση στη Δ/νση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών της άδειας χρήσης τμήματος του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το έργο της κατασκευής νέας πεζογέφυρας επί της Λ. Μεσογείων στο ύψος της Πλατείας Πέτρουλα (οδός Χίου) και της οδού Ευαγγελιστρίας , προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτησή του,

αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στις 17/5/16. Η ισχύς της άδειας διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί έως την περαίωση και τη διοικητική παραλαβή του έργου.

Την αναγκαιότητα κατασκευής ανισόπεδης διάβασης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής στο συγκεκριμένο σημείο ανέδειξε η « Μελέτη Σκοπιμότητας επιλογής θέσεων ανισόπεδων διαβάσεων πεζών στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε στο Λεκανοπέδιο Αττικής». Η παραπάνω μελέτη ανέδειξε θέσεις κατασκευής ανισόπεδων διαβάσεων σε οδικούς άξονες στους οποίους η διέλευση πεζών κρίθηκε επισφαλής με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της κίνησης των πεζών και το εν λόγω σημείο 2ο σε επικινδυνότητα από τα 20 που μελέτησε. Η χωροθέτηση προέκυψε μετά από επεξεργασία αιτημάτων, φορέων, Τροχαίας, στοιχείων ατυχημάτων με πεζούς σε συνδυασμό με επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι θέσεις επιλέχθηκαν και ιεραρχήθηκαν ανάλογα με τα ατυχήματα, τη συχνότητα διέλευσης πεζών, τους φόρτους των οδικών αξόνων, τις δραστηριότητες εκατέρωθεν των αξόνων και την αδυναμία εξυπηρέτησης με άλλες εναλλακτικές και ασφαλείς λύσεις, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης της κατασκευής σε χώρο με ικανά γεωμετρικά στοιχεία χωρίς την απαίτηση απαλλοτριώσεων, εξετάζοντας παράλληλα την υφιστάμενη δόμηση και τη δυνατότητα ανάπτυξης με τη λιγότερη δυνατή οπτική και αισθητική όχληση.

Η Δημοτική αρχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχοντας κατατάξει την κατασκευή της πεζογέφυρας στις σημαντικές προτεραιότητες της πραγματοποίησε επισκέψεις και συναντήσεις με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ Χρ. Σπίρτζη όπως και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γ. Δέδε.

Εγγραφείτε στα νέα της Νίκης!

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 210 6007302
Fax : 210 6005463
Email: info@nikiagiaparaskevi.gr
Διεύθυνση: Ευεργ.Γιαβάση 11, 153 43 Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής

Google Map

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις

There are no upcoming events.

View Calendar