Διακήρυξη αρχών – Προγραμματικές κατευθύνσεις

Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή

Υπερασπιζόμαστε την κοινωνία


Εμείς όλοι που συνδιαμορφώνουμε σήμερα την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Νίκη των Πολιτών Αγίας Παρασκευής», προερχόμενοι από διαφορετικούς δρόμους, διαφορετικά κόμματα και παρατάξεις, υπερασπιζόμαστε ένα κοινό όραμα, ένα κοινό στόχο, ένα κοινό πλαίσιο αρχών και φυσιογνωμίας. Υπερασπιζόμαστε και υπηρετούμε τον στόχο της ανθρώπινης πόλης, της πόλης των κοινόχρηστων ελεύθερων και αθλητικών χώρων, του Δημόσιου σχολείου, των αναπλάσεων σε όλες τις γειτονιές, της βιώσιμης κινητικότητας, της παραγωγής πολιτιστικού έργου, την νεολαία και τέλος την Αγία Παρασκευή της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με σωρεία κινηματικών διεκδικήσεων, ημερίδων, εκδηλώσεων πολιτισμού, δομών αλληλεγγύης και εθελοντισμού, δενδροφυτεύσεις, εκδόσεις εντύπων και υπεράσπισης των γειτονιών μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έπειτα, λοιπόν, από δεκαεπτά (17) χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης στο αυτοδιοικητικό τοπίο της πόλης μας, στους αγώνες και τις αγωνίες της, ερχόμαστε σήμερα να δημοσιοποιήσουμε την Διακήρυξη Αρχών και καταθέτουμε τις Προγραμματικές Κατευθύνσεις σε ανοικτό Δημόσιο διάλογο με τις Συλλογικότητες, τους Φορείς, καθώς και με τους Πολίτες άνδρες και γυναίκες της Αγίας Παρασκευής. Κατάληξη αυτής της διαδικασίας θέλουμε να είναι η διαμόρφωση του προγράμματός μας, ενόψει των Δημοτικών εκλογών του Μαΐου, στις οποίες όπως είναι γνωστό ανακοινώσαμε από την 18η Δεκεμβρίου του 2013 τη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής.
Μετά από την τριετή εφαρμογή του γραφειοκρατικού και υπερσυγκεντρωτικού «Καλλικράτη» και ταυτόχρονα, εξαιτίας της γενικότερης πολιτικής των μνημονίων, ο θεσμός της τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα. Οι θεσμοθετημένοι πόροι της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί κατά 60%, φθάνοντας στο κατώτερο ευρωπαϊκό επίπεδο του 2,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12%) ενώ σχεδιάζονται και νέες μειώσεις. Με τις εκτενείς και σε πολλές περιπτώσεις παράλογες συγχωνεύσεις Δήμων και καταργήσεις Νομικών Προσώπων που επέφερε ο «Καλλικράτης», χωρίς πρόβλεψη ουσιαστικής ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και ανάπτυξης και το παρατηρητήριο των ΟΤΑ με τον θεσμό του Οικονομικού Επιτρόπου (με τον οποίο γίνεται έλεγχος σκοπιμότητας στις δαπάνες) καταργείται η ουσιαστική δυνατότητα Αυτοδιοίκησης. Βασικές κοινωνικές δομές του θεσμού συρρικνώθηκαν ή απαξιώθηκαν. Έχουν ήδη απολυθεί οι Δημοτικοί Αστυνόμοι και οι Σχολικοί Φύλακες απολύτως απαραίτητοι στη λειτουργία του Δήμου και προωθούνται νέες διαθεσιμότητες – απολύσεις, χωρίς δυνατότητα νέων αναγκαίων προσλήψεων. Προωθούνται παράλληλα πολυποίκιλες ελαστικές εργασιακές σχέσεις με «δανεικούς» εργαζόμενους από ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ, με εργασία πέντε μηνών έως και πέντε ημερών το μήνα με ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Επιδιώκεται, επίσης, στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και σχεδιάζεται επέκταση ανταποδοτικότητας υπηρεσιών.
Στον αντίποδα αυτών των πολιτικών, η τοπική Αυτοδιοίκηση, ως δομή εξουσίας κοντά στον Πολίτη και στα προβλήματά του, οφείλει:
α) Να επαναδιεκδικήσει επιτακτικά τον ρόλο της, τους πόρους που δικαιούται και τις παλαιές οφειλές του κράτους και να αποτελέσει τον πρώτο πυλώνα ανακούφισης για τη χειμαζόμενη κοινωνία, ιδίως για εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται εντονότερα από τις δημοσιονομικές πολιτικές, και
β) Να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία με δημοκρατικό προγραμματισμό και συμμετοχικές διαδικασίες, έχοντας πάντα ως κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Έτσι λοιπόν παράλληλα με την προσπάθεια για βιώσιμη πόλη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καλούμαστε:
 • Να αγωνιστούμε για την ουσιαστική Αυτοδιοίκηση, στη θέση της σημερινής ετεροδιοίκησης, με τη συμμετοχή των ίδιων των Πολιτών, ενθαρρύνοντας τις συλλογικές προσπάθειες και τα εθελοντικά κινήματα, τις συνελεύσεις γειτονιάς, όπως επίσης και μορφές άμεσης δημοκρατίας. Να υπερασπιστούμε και να αναμορφώσουμε το θεσμό, να στηρίξουμε και να αναβαθμίσουμε τις καταρρέουσες δομές και τους εργαζόμενους του.
 • Να σταθούμε στο πλευρό των Πολιτών, να ενδυναμώσουμε και να κινητοποιήσουμε τις Δημοτικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης μας για κοινωνικές δράσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα.
 • Να προστατεύσουμε τα συλλογικά δικαιώματα, τα δημόσια αγαθά, την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την υποβάθμιση και την απαξίωση των κοινωνικών δομών.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής»
διακηρύσσει τις αρχές της:
Α.
Στήριξη του κοινωνικού κράτους – δομών πρόνοιας
και των προοδευτικών συλλογικών πρωτοβουλιών.
Β.
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
και της καθημερινότητας των Πολιτών.
Οικολογία – Παιδεία – Πολιτισμός – Νεολαία – Αθλητισμός.
Γ.
Δημοκρατικός προγραμματισμός – συμμετοχικές διαδικασίες
και διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου.
Δ.
Τοπική ανάπτυξη
με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες των Δημοτών,
την προάσπιση των δημόσιων αγαθών
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ε.
Δράσεις ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των Πολιτών
και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.
Με βάση τις παραπάνω αρχές η Δημοτική Κίνηση στο πλευρό των εργαζόμενων καλεί όλους τους Πολίτες σε ενεργή συμμετοχή και συστράτευση, για την ανατροπή των πολιτικών του μνημονίου που απαξιώνουν και αποδυναμώνουν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα, με συκοφαντίες και με απαξίωση της συμμετοχής των Πολιτών και του ελέγχου.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΡΧΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Α. Στήριξη του κοινωνικού κράτους – δομών πρόνοιας και των προοδευτικών συλλογικών πρωτοβουλιών.
Η Δημοτική Κίνηση δεσμεύεται:
 1. Να διατηρήσει να ενισχύσει και να δημιουργήσει Δημοτικές κοινωνικές δομές έτσι ώστε να σταθεί δίπλα στα άτομα που καθημερινά φτωχοποιούνται (άνεργοι χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, οικογένειες σε ανάγκη) και βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 2. Να στηρίζει συλλογικές δράσεις που καλύπτουν σημαντικές κοινωνικές ανάγκες και παράγουν οικονομικά όφελη (Δομές αλληλεγγύης, νεανική επιχειρηματικότητα, πολιτιστικές δράσεις, γυναικείοι συνεταιρισμοί κ.ά.).
 3. Να κινητοποιήσει και να στηρίξει τους Πολίτες για την ενεργή συμμετοχή τους στη δημιουργία – λειτουργία συλλογικών δράσεων και δομών αλληλεγγύης και δημιουργικών αντιστάσεων σε άδικα μέτρα (όπως διακοπή ηλεκτρικού και πλειστηριασμοί κατοικιών λόγω χρεών) που εντείνουν τα αδιέξοδα και φτωχοποιούν ολόκληρες οικογένειες.
Β. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των Πολιτών. Οικολογία – Παιδεία – Πολιτισμός – Νεολαία – Αθλητισμός.
Η Δημοτική Κίνηση δεσμεύεται:
 1. Να διατηρεί την πόλη καθαρή, λειτουργική και ασφαλή για όλους.
 2. Να αναβαθμίσει την αισθητική της πόλης με αναπλάσεις και παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους με επαρκή ηλεκτροφωτισμό.
 3. Να εφαρμόσει τις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας και της Οικολογίας.  α) Να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς για την μετακίνηση των Πολιτών με αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς.  β) Να αξιοποιήσει μελέτες σχετικές με την εύρυθμη κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων (εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης)  γ) Να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης (πεζοί, Δημόσια – Δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο και συνδυασμός τους).
 4. Να υπερασπιστεί τους Δημόσιους χώρους και να επιτύχει την απόκτηση νέων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες.
 5. Να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να επιταχύνει τις διαδικασίες ανέγερσης νέων.
 6. Να συμβάλλει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας πολιτιστικού έργου με ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού της Αγίας Παρασκευής και με διεύρυνση της συμμετοχής των κατοίκων στην πολιτιστική ζωή.
 7. Να δημιουργήσει και να ενεργοποιήσει θεσμούς παρέμβασης της Νεολαίας στα Δημοτικά πράγματα.
 8. Να στηρίξει και να ενισχύσει όλες τις μορφές νεανικής δραστηριότητας και έκφρασης.
 9. Να ενισχύσει την αναγκαία άθληση όλων των Πολιτών, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να στηρίξει τον μαζικό αθλητισμό για όλες τις ηλικίες, δίχως αποκλεισμούς με δημιουργία νέων απαραίτητων υποδομών.

 

Γ.  Δημοκρατικός προγραμματισμός – συμμετοχικές διαδικασίες και διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου.

Η Δημοτική Κίνηση δεσμεύεται:

1) Να καθιερώσει τον Συμμετοχικό προϋπολογισμό όπως εφαρμόζεται σε πολλές πόλεις του εξωτερικού.
2) Να αντικαταστήσει τη λογική του Δημαρχοκεντρικού μοντέλου με συλλογικές διαδικασίες και δράσεις.
3) Να λογοδοτεί ενώπιον των Δημοτών για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο.
4) Να καθιερώσει την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις προμήθειες του Δήμου με διενέργεια διαγωνισμών και δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας από την αντιπολίτευση και κάθε ενδιαφερόμενο Πολίτη.

5) Να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχής τού Δημότη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων:

α) Με τον καθορισμό στην Αγία Παρασκευή τεσσάρων έως πέντε Δημοτικών Ενοτήτων – Γειτονιών, με Συμβούλια Πολιτών που θα έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες.  β) Με ανάδειξη της Δημόσιας Ετήσιας Απολογιστικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης, ως σημαντικές διαδικασίες άσκησης Δημοτικής πολιτικής, όπως και την πληροφόρηση των Πολιτών για την οργάνωση του Δήμου και τη διάθεση των υλικών πόρων. γ) Με καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων για την λήψη αποφάσεων σε ιδιαίτερης σημασίας θέματα όπως και δομών άμεσης Δημοκρατίας.
Δ. Τοπική ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες των Δημοτών, την προάσπιση των δημόσιων αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Δημοτική Κίνηση δεσμεύεται:
 1. Να σταθεί αρρωγός της τοπικής αγοράς και να αναπτύξει δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, με δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και τεκμηρίωσης των ανέργων, των νέων επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υποστηρίξει την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης.
 2. Να στηρίξει τη συνεταιριστική και κοινωνική οικονομία.
 3. Να υλοποιήσει, με την ενεργό συμμετοχή των συμπολιτών μας, «Σχεδίο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων» το οποίο θα στηρίζεται στη μείωση του όγκου τους και τη διαλογή στην πηγή.
 4. Να προωθήσει Διαδημοτικές συνεργασίες σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. μέσω του ΣΠΑΥ) και ευαισθητοποίησης, όπως και δημιουργία διαδρομών από την πόλη στο Υμηττό.
 5. Nα προωθήσει προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό (π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε Δημόσια κτίρια).
 6. Να επιδιώξει Διαδημοτικές συνεργασίες για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και απασχόλησης.
 7. Να συμβάλλει στη δημιουργία Λαϊκής Αγοράς βιοκαλιεργητών.
Ε. Δράσεις ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των Πολιτών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.
Η Δημοτική Κίνηση δεσμεύεται:
 1. Να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των Πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της εμπιστοσύνης του Δημότη προς τον Δήμο.
 2. Να βελτιώσει τη διαδικασία ανταπόκρισης στα αιτήματα των Πολιτών με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. αξιόπιστος διαδικτυακός τόπος), και να έχει βασική προτεραιότητα την επιμόρφωση των Δημοτικών υπαλλήλων που θα είναι σύμμαχοι και πρωτεργάτες στην παραγωγή του Δημοτικού έργου.
 3. Να καθιερώσει ετήσιες έρευνες αξιολόγησης των παραγόμενων Δημοτικών υπηρεσιών.
 4. Να αναπτύξει την Αυτεπιστασία του Δήμου για την εκτέλεση μικρών έργων, συντήρηση Δημοτικών δομών, σχολείων, κοινόχρηστων χώρων κ.ά., με ενίσχυσή της με το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική κίνηση «ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής», δεσμεύεται ότι όποιες και αν είναι οι κυβερνητικές πολιτικές για την Αυτοδιοίκηση θα τοποθετείται και θα δρα πάντα με βάση τις παραπάνω αρχές προς όφελος του αυτοδιοίκητου, της αποκέντρωσης, της συμμετοχής και των αναγκών των Πολιτών.
Η σημερινή Δημοτική αρχή έχει ουσιαστικά αποτύχει στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της πόλης. Χωρίς να μηδενίζουμε δράσεις της οδήγησε σε στασιμότητα και οπισθοδρόμηση τα περισσότερα ζητήματα της πόλης (κοινόχρηστοι και αθλητικοί χώροι, αύλειοι χώροι σχολείων, ανακύκλωση, συγκοινωνίες, τοπική αγορά, ελεγχόμενη στάθμευση, πολιτιστικός και αθλητικός χώρος «Σταύρος Κώτσης», Γιαβάσειο, βιώσιμη κινητικότητα, κυκλοφοριακό, περιβάλλον, κτήμα Ιόλα, Υπουργείο Γεωργίας, Υμηττός, αθλητικό κέντρο στα Πευκάκια, οικοδομικά τετράγωνα 118 και 119 στον Τσακό, προστασία Άι Γιάννη, αναπλάσεις Κοντόπευκου, νεκροταφείο κ.ά.). Η καθημερινότητα της πόλης και οι γειτονιές της έχουν υποβαθμιστεί. Παράλληλα παρά τις επί μέρους φραστικές διαφοροποιήσεις συμπορεύεται με τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται. Αυτό φαίνεται καθαρά από τη στάση τους στα ανώτερα όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ), στα θέματα των διεκδικήσεων και των κινητοποιήσεων των ΟΤΑ αλλά και στο θέμα των διαθεσιμοτήτων – απολύσεων υπαλλήλων των ΟΤΑ. Αρκείται στην παρατήρηση της σημερινής κατάστασης, χωρίς σχέδιο αλληλεγγύης και πρόνοιας και ελάχιστα έχει πράξει για να σταθεί ο Δήμος δίπλα στον Πολίτη. Τέλος έχει απαξιώσει τη Δημοκρατία, τους Πολίτες, τους Συλλόγους και τις Παρατάξεις, εκφέροντας συχνά διχαστικό λόγο δια στόματος Δημάρχου και επιδεικνύει αλαζονεία και αυταρχικότητα, με μόνιμη επωδό τη συκοφαντία και τον λαϊκισμό.
Αυτή η κατάσταση επιβάλλεται να αλλάξει.
Η Αγία Παρασκευή έχει ανάγκη μια καινούργια, δραστήρια και αγωνιστική Δημοτική αρχή με ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και έμπνευση. Καλούμε κάθε ανιδιοτελή και κοινωνικά ευαίσθητο συμπολίτη μας και ιδιαίτερα τη νέα γενιά να συμπορευτούμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον του τόπου μας.
Το παραπάνω κείμενο θέτουμε υπόψη όλων
των Φορέων, Συλλογικοτήτων και ενεργών Πολιτών.
Ζητάμε τη συμμετοχή όλων για τη
διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος
διεκδίκησης και διοίκησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Γιατί το κυριότερο είναι η συμμετοχή και η δράση όλων μας.
Αγία Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2014
Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη αρχών σε μορφή PDF εδώ