ΠΛΑΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γεννήθηκε στην πόλη μας το 1991. Γονείς του ο Γιώργος Πλατιάς και η Κατερίνα Φάρκωνα. Τελείωσε το λύκειο εδώ και παρουσιάστηκε στις ειδικές δυνάμεις. Μέσα στην κρίση βρήκε άμεσα εργασία ως ιδιωτικός υπάλληλος. Αγαπά την πόλη μας, αφού εδώ γεννήθηκε, ζει, διασκεδάζει και εργάζεται. Βιώνει και αφουγκράζεται τα προβλήματά της και επιθυμεί να βοηθήσει ενεργά στην επίλυση τους.