Η κοινωνία των πολιτών είναι η καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Δημοκρατία, η Συμμετοχή, η Διαβούλευση και η Κοινωνική Συναίνεση αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της παράταξής μας και απαραίτητες προϋποθέσεις για την υγιή λειτουργία ενός Δήμου. Η αμέριστη στήριξη των Τοπικών Συλλογικοτήτων αποτελεί για μας βασικό προγραμματικό άξονα.

🟠 Αυξάνουμε τις επιχορηγήσεις προς τα Σωματεία.

🔵 Ιδρύουμε ειδικό Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τους Συλλόγους και τους εντάσσουμε σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Citizen for Europe.

🟢 Καθιερώνουμε την Ημέρα Συλλόγων με έκθεση, φεστιβάλ, παρουσιάσεις δράσεων και Πανελλαδικό Συνέδριο της Κοινωνίας των Πολιτών.

🟠 Διευρύνουμε τις συνεργασίες Δήμου και Συλλόγων και στηρίζουμε τις δράσεις τους.

🔵 Καθιερώνουμε κάθε έξι μήνες Ειδικό Δημοτικό Συμβούλιο με εισηγητές τους εκπροσώπους των Συλλόγων.

🟢 Εγκαθιστούμε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαβούλευση με συλλόγους.

🟠 Δημιουργούμε έδρα διαθέσιμη για Συλλόγους προκειμένου να τους απαλλάξουμε από περιττά έξοδα.

🔵 Καθιερώνουμε Γραμματειακή Υποστήριξη στους Τοπικούς Συλλόγους.