ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

  • Καλούμε όλους τους πολίτες στον αγώνα υπεράσπισηςτου δημόσιου χώρου και της βιώσιμης ανοιχτής πόληςμε τους κατοίκους στο προσκήνιο.
  • Δεσμευόμαστε στην διαφάνεια και την αμεσότητα των αποφάσεων.
  • Δεσμευόμαστε ότι μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και συνδιαχείρισης θα αξιοποιήσουμε την προσφορά των πολιτών στην λειτουργία του Δήμου.
  • Δεσμευόμαστε να θεσμοθετήσουμε την συμμετοχή των κατοίκων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πόλης.
  • Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λύσεις και προοπτική για την ανάπτυξη της πόλης μας.
  • Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια πόλη βιώσιμη και ταυτόχρονα ελκυστική στην δύσκολη οικονομική κρίση.
  • Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νέο περιβαλλοντικό, αισθητικό και λειτουργικό χαρακτήρα στην Αγ. Παρασκευή.
  • Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την βιωσιμότητα της πόλης από κάθε λογής αυθαιρεσίες.
  • Έχουμε όραμα και σχέδιο για την Αγ. Παρασκευή μα κυρίως έχουμε την θέληση και τις εκτελεστικές ικανότητες που απαιτούνται.