Οι Παιδικές Χαρές δεν είναι ένας δημόσιος χώρος που απλά παίζουν τα παιδιά. Είναι ο χώρος που κοινωνικοποιούνται, που παιδαγωγούνται, που διαπλάθονται και που γνωρίζουν την αξία του δημόσιου χώρου. Οι Παιδικές Χαρές πρέπει να είναι ασφαλείς, καθαρές και να ακολουθούν τους κανόνες της χωροπαιδαγωγικής. Οι Παιδικές Χαρές πρέπει να είναι πλούσιες σε πράσινο, να έχουν χώρους σκίασης, νερό και να είναι πιστοποιημένες.

🟠 Αναβαθμίζουμε κι άλλο τις Παιδικές Χαρές με πρόσθεση οργάνων για όλες τις ηλικίες και με εξοπλισμούς ασφάλειας και άνεσης και για τους συνοδούς.

🔵 Συμπράττουμε με ειδικό σύμβουλο χωροπαιδαγωγό για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών με σύγχρονες και πρωτοπόρες αντιλήψεις.

🟢 Εγκαθιστούμε στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δημιουργούμε θεματολογικούς προσδιορισμούς επιμορφωτικού χαρακτήρα.

🟠 Φωτίζουμε και φυλάσσουμε τις Παιδικές Χαρές έτσι ώστε να είναι καθαρές και καλοσυντηρημένες.

🔵 Εγκαθιστούμε όργανα για ΑμεΑ.