Η καθαριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα για μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη. Αναδεικνύει το επίπεδο του πολιτισμού και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες των κατοίκων της.

Στην προηγούμενή μας θητεία με γνώμονα την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση μιας σύγχρονης νοοτροπίας στον τομέα αυτό προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

✅ Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.
✅ Χωροθέτηση Σύγχρονου Αμαξοστασίου.
✅ Λειτουργία Πρωτοπόρου Κινητού Πράσινου Σημείου.
✅ Δημιουργία – 30 Γωνιές Ανακύκλωσης.
✅ Συλλογή Οργανικού υλικού από Λαϊκές αγορές σε κάδους βιοαποβλήτων.
✅ Τοποθέτηση καφέ κάδου για τα οργανικά απόβλητα σε όλες τις γειτονιές.

Σήμερα οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες ενώ η Κυκλική Οικονομία αποτελεί πλέον το κύριο πλαίσιο επίτευξης της Βιώσιμης Ανάπτυξης απέναντι στην εξάντληση των φυσικών πόρων. Εμείς, συνεχίζουμε την πορεία μας, που διεκόπη το 2019 και στοχεύουμε σε:
🟠 Αύξηση της Ανακύκλωσης στον Δήμο σε 7 διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης με το σύστημα πόρτα-πόρτα και διαλογή στην πηγή.

🔵 Κίνητρα στους δημότες για να ανακυκλώσουν (Μείωση Δημοτικών τελών με σύστημα ΠοΠ).

🟢 Αξιοποίηση των κλαδεμάτων για ενέργεια σε τσιμεντοβιομηχανίες(RDF).

🟠 Επαναφορά «Καφέ Κάδου» συλλογής βιοαποβλήτων (ο οποίος αφαιρέθηκε εν μια νυκτί από την σημερινή δημοτική αρχή).

🔵 Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για «έξυπνη» συλλογή απορριμμάτων (ψηφιακοί αισθητήρες πληρότητας κάδων).

🟢 Επαναφέρουμε τον διάλογο με την Σχολική Κοινότητα και ενισχύουμε ξανά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε συνεργασία μαζί της (όπως πράξαμε και στην προηγούμενη θητεία μας).

🟠 Αναβάθμιση του τριτοκοσμικού/απαράδεκτου εργασιακού περιβάλλοντος της υπηρεσίας καθαριότητας με οριστική λύση στο ζήτημα της εύρεσης χώρου κατάλληλων προδιαγραφών για το αμαξοστάσιο του Δήμου.

🔵 Εφοδιασμός νέας τεχνολογίας τεχνικών μέσων στον υφιστάμενο εξοπλισμό για την καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

🟢 Καθαρισμούς εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και δημόσιων χώρων της πόλης μας.

🟠 Ψηφιακή παρέμβαση των δημοτών για αναφορά προβλημάτων μέσω εφαρμογής.

🔵 Δημιουργία τουλάχιστον ενός κέντρου δημιουργικής επανάχρησης υλικών (ΚΔΕΥ).

🟢 Μείωση σπατάλης τροφίμων σε συνεργασία με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας.

🟠 Αξιοποίηση όλων των χρηματοοικονομικών εργαλείων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE & HORIZON ΕΥΡΩΠΗ, ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ), με σκοπό την μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων και στόχο το θετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο στους δημότες.

Το 2019 ανακόπηκε η πορεία αναβάθμισης της πόλης μας. Σήμερα η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ΝΙΚΗ των ΠΟΛΙΤΩΝ δεσμεύεται να εφαρμόσει πολιτικές συμβατές με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής για την προστασία του περιβάλλοντος και να αναβαθμίσει την συνολική εικόνα της Αγίας Παρασκευής.