ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ

Προς κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβούλιου

Κ. Ιωάννη Βουτσινά

 

Κ. Πρόεδρε

Σας αποστέλλουμε  τις Υπογραφές των Κατοίκων της Οδού Ευαγόρα κ.λ.π

προκειμένου η Αίτηση τους   να συμπεριλήφθη ως θέμα στην Ημερήσια

Διάταξη του Δημοτικού Συμβούλιου ως εξής : “Λήψη Απόφασης για Τροποποίηση Ρυμοτομικού επί της Οδού  Ευαγόρα και  αποκατάσταση του Πεζοδρομίου”.

Κ. Πρόεδρε σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 Παράγραφος 6 του Κανονισμού του Δ.Σ «Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά Υποχρεωτικά Προτάσεις που κατατίθενται σε αυτό από Τουλάχιστον 25 Κατοίκους κ.λ.π» και ζητούμε την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ανώτερο σοβαρότατο θέμα μας.

Ακόμα σας γνωρίζουμε, ότι ήδη  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου την Τετάρτη 14 /3/2012 ,ο Δημοτικός Σύμβουλος Φώτης Αλεξόπουλος, σας Δήλωσε μέσα στην αίθουσα του Δ.Σ την αναγκαιότητα του  κατεπείγοντος του θέματος, και για  τον ίδιο λόγο και εμείς, κάνουμε έκκληση προς το προεδρείο του Δ.Σ ότι λόγο του κατεπείγοντος του θέματος να συμπεριλήφθη ως πρώτο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, Και σας ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε για την Κατανόηση σας.

Εισηγητή του θέματος Προτείνουμε κ. Πρόεδρε τον κ. Ιωάννη Τόκη Κάτοικο της Οδού Ευαγόρα 11

 

Μετά Τιμής

ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΜΑΡΘΑ

ΚΑΡΙΟΛΑΚΗ – ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΑΧΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΕΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΡΙΟΛΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΤΣΙΚΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΒΙΓΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡΓΥΡΗ ΤΟΓΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΒΙΟΛΕΤΑ

ΓΙΑΝΝΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΤΟΚΗ  ΟΛΓΑ

ΤΟΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ  ΘΩΜΑΣ

ΠΡΕΚΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΚΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΟΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΕΚΑ ΕΛΑΙΑ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΚH ΘΕΜΑ : Λήψη Απόφασης για Τροποποίηση Ρυμοτομικού επί της οδού Ευαγόρα και αποκατάσταση του Πεζοδρομίου» Κ.Δημαρχε Μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ιωάννης Τόκης και με λίγα λόγια θα σας περιγράψω το πρόβλημα που από τον Ιούλιο του 2011 δημιουργήθηκε στην Οδό Ευαγόρα.

Έχουν τα πράγματα λοιπόν ως εξής :Με την υπ¨αριθ.06/2007 πράξη προσκύρωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Αγίας Παρασκευής προσκυρώθηκε στην επί των οδών Τσιμισκη και Ευαγόρα  Αγ. Παρασκευής ιδιοκτησία των Γ. Μακρυπιδη και Π.Κουτσομπινα (Ο.Τ 218 )επιφάνεια

26,92 τμ όπως αυτή απεικονίζεται στο από 23/32007 τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την ως άνω πράξη.

Με την ως άνω πράξη προσκύρωσης (γνώση της οποίας λάβαμε όλως προσφάτως όταν ο κ.Μακρυπιδης και κ.Κουτσομπινας κατασκεύασαν περίφραξη , εντος της οποίας περιέλαβαν όλο το πεζοδρόμιο και μέρος του οδοστρώματος)επήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα η απομείωση του ήδη από της διανοίξεως της (1971) διαμορφωθέντος πλάτους της οδού Ευαγόρα κατά περίπου 2 μέτρα ,καθώς πλέον περικλείεται εντος του οικόπεδου των ανωτέρω  κατοίκων με όλο το πεζοδρόμιο καθώς και μισό μέτρο δρόμου.

Είχαμε συμφωνήσει όλοι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες ακίνητων επί της οδού Ευαγόρα από το έτος διάνοιξης αυτής της οδού για λόγους λειτουργικούς (δημιουργία θέσεων στάθμευσης, διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων σε διπλή κατεύθυνση κ.λ.π )την διαπλάτυνση της οδού ώστε το εύρος της να ξεπερνά τα 8 μέτρα . Προς τούτο άπαντες εμείς παραχωρήσαμε μέρος των ιδιοκτησιών μας , το οποίο καταστεί δια την άνω συμφωνίας μας κοινόχρηστο ήδη από το 1971 έως και σήμερα ,χωρίς μάλιστα να εγείρουμε την οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης . Εκτοτε  Διαμορφώθηκε και παγιώθηκε πραγματικά και νομικά το εύρος της οδού Ευαγόρα στα 8 μέτρα.

Εμείς εκτός από την Λήψη Απόφασης σήμερα σας γνωρίζουμε ότι ήδη με Αίτηση μας την 20/1/2012 προς την Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής :

Ζητούμε να ακυρωθεί η πράξη Προσκύρωσης διότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία  αφού η παράλειψη της διοίκησης και εν προκειμένω της διεύθυνσης πολεοδομίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής  να μας ενημερώσει ώστε να ακούσει την άποψη μας ως παρόδων ιδιοκτήτων θίγει στον πυρήνα του το δικαίωμα που σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 1 και 2 του συντάγματος «καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα η συμφέροντα του όπως ο νόμος ορίζει» .Το  δικαίωμα λοιπόν της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια η μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των συμφερόντων η δικαιωμάτων του πολίτη..

Η συνταγματική διάταξη του άρθρου 20 καθιερώνει μια ιδιαίτερη μορφή συμμετοχής του πολίτη στην διοικητική διαδικασία ,το δικαίωμα ακρόασης. Σκοπός του δικαιώματος ακρόασης είναι η μη λήψη μέτρου από την διοίκηση , χωρίς προηγουμένως να καλέσει τον διοικούμενο να εκφράσει τις απόψεις του. Κατά την έννοια της συνταγματικής διάταξης η προηγούμενη ακρόαση προσφέρει στον ενδιαφερόμενο να προβάλει τις αιτιάσεις του και να υποστηρίξει τα δικαιώματα η συμφέροντα του προτείνοντας εύλογες λύσεις και αφετέρου να διασφαλίσει την  καλύτερη ενημέρωση της διοίκησης και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη και δικαιότερη λειτουργία της.

Συναφές μάλιστα με αυτό είναι και το άρθρο 6 παρ 3 της ευρωπαϊκής σύμβασης δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

Παρά όλα αυτά η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ουδέποτε κάλεσε εμάς τους παρόδιους ιδιοκτήτες να εκφράσουμε τις απόψεις μας ,γραπτά η προφορικά ,ως προς την πράξη προσκύρωσης επιφάνειας 26,92 τμ στην ιδιοκτησία των κ.Μακρυπιδη και Π.Κουτσομπινα αποστερώντας από εμάς την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα και συμφέροντα μας  καθώς το πλάτος της οδού Ευαγόρα έχει διαμορφωθεί ήδη από το έτος 1971 και αποτελεί πλέον διαμορφωμένη κατάσταση ήδη από  την διάνοιξη της ως άνω οδού (1971),και Β)Τέλος , από την ιδία  την πολεοδομία(Διοίκηση) την ευκαιρία να λάβει καλύτερη πληροφόρηση ,ώστε να ρυθμίσει αποτελεσματικότερα το ζήτημα .

Πλέον εδώ και 40 χρόνια ο διαμορφωμένος δρόμος δεν μπορεί να απολέσει τον χαρακτήρα του ,διότι είχε διευρυνθεί κατά 2 μέτρα από το 1971 με συμφωνία όλων των ιδιοκτήτων και μάλιστα χωρίς να εγείρουμε αξίωση για καμιά αποζημίωση . Σκοπός μας ήταν και είναι η ωφέλεια της καλής λειτουργικότητας του δρόμου .

Η Διάνοιξη του δρόμου για εμάς τους παρόδιους ιδιοκτήτες αποτελεί πλέον μια παγιωμένη κατάσταση βάσει της οποίας έχουμε ρυθμίσει τον τρόπο και το επίπεδο της ζωής και της καθημερινότητας μας . Για όλα τα  παραπάνω που σας ανέφερα κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι  ζητούμε την θετική σας ψήφο ώστε να έρθει η οδός Ευαγόρα στην προηγούμενη κατάσταση της.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ιωάννης Τόκης