ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ds
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23/3/2015 στο 2ο Γυμνάσιο (Νεαπόλεως αριθμ. 5-7) και ώρα 19.00 με θέμα:
«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)».