Απορρίμματα: παρεμβάσεις με μικρό κόστος και μεγάλο αποτέλεσμα

Επειδή τα «σκουπίδια» δεν είναι για πέταμα. Είναι υλικά σε λάθος θέση.

Το ξέρουμε πια πως ούτε στην αυτοδιοίκηση «λεφτά υπάρχουν». Είναι επομένως σημαντικό να δοθεί έμφαση και προτεραιότητα σε μέτρα και παρεμβάσεις τα οποία μπορούν να έχουν στη ζωή της πόλης και στην ποιότητα ζωής των δημοτών τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση με το μικρότερο δυνατό κόστος, ή ακόμα και με όφελος για τα οικονομικά του Δήμου.

Η διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης είναι χαρακτηριστική περίπτωση με μεγάλο περιθώριο για τέτοιες παρεμβάσεις.

Για κάθε δρομολόγιο απορριμματοφόρου που πηγαίνει μέχρι τη Φυλή, ο Δήμος επιβαρρύνεται με εκατοντάδες ευρώ όχι μόνο για καύσιμα-συντήρηση-εργατικά αλλά κυρίως γιατί πρέπει να καταβάλει ειδικό τέλος ταφής της τάξης των 80 ευρώ/τόνο. Επομένως τα σκουπίδια που δεν πετιούνται αποτελούν πολύτιμη πηγή εξοικονόμησης χρημάτων για το Δήμο.

Παράλληλα, αν υπάρξει ξεχωριστή διαλογή υλικών συσκευασίας (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικά) ο Δήμος θα μπορεί να έχει επιπλέον έσοδα από την πώληση των ήδη προδιαλεγμένων υλικών σε χονδρεμπόρους. Πρώτα βήματα σε μια τέτοια κατεύθυνση αποτελεί η τοποθέτηση ξεχωριστών κάδων για κάθε κατηγορία υλικών σε επιλεγμένα πολυσύχναστα σημεία της πόλης καθώς και η συνεργασία με κτίρια γραφείων (για χαρτί) και επιχειρήσεις εστίασης-διασκέδασης (για γυαλί-αλουμίνιο).

Μια κατηγορία αποβλήτων η οποία παραμένει εντελώς αναξιοποίητη είναι τα οργανικά απόβλητα. Αποτελεί οικονομικό και οικολογικό παραλογισμό το να πληρώνουμε τόσα χρήματα για να μεταφέρουμε χιλιόμετρα μακριά και να θάβουμε υπολείμματα κουζίνας και κλαδέματα δέντρων, θάμνων και γκαζόν. Αντίθετα, η μετατροπή τους σε κομπόστ είναι μια φυσική και φτηνή διαδικασία που και θα εξοικονομεί δαπάνες για το Δήμο και θα εξασφαλίζει εδαφοβελτιωτικό για τους πολίτες. Άμεσο μέτρο σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι η δωρεάν παραχώρηση κατάλληλων κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε όσα νοικοκυριά το επιθυμούν, με παράλληλη ενθάρρυνση για εθελοντική κομποστοποίηση σε επίπεδο πολυκατοικίας ή οικοδομικού τετραγώνου. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί εύκολα να οργανωθεί η αποκομιδή, κλαδοτεμαχισμός και κομποστοποίηση όλων των «πράσινων αποβλήτων» (κλαδεμάτων) του Δήμου αλλά και των αποβλήτων κήπου των πολιτών σε συνεργασία και συνεννόηση μαζί τους. Πιλοτικά σε μια γειτονιά και πάντα μέσα από την εμπλοκή των κατοίκων μπορεί να ξεκινήσει και η συνοικιακή κομποστοποίηση οικιακών οργανικών αποβλήτων κουζίνας μέσα από τη δωρεάν παραχώρηση κατάλληλων «καφέ» κάδων και εξασφάλιση κατάλληλης και τακτικής αποκομιδής τους.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες ελάχιστου κόστους μπορεί να πάρει ο Δήμος για την ανακύκλωση τηγανόλαδων από νοικοκυριά και καταστήματα εστίασης αλλά και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Κλειδί για την επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Σε πολλές περιπτώσεις η ευαισθητοποίηση και η διάθεση των δημοτών είναι ήδη βήματα μπροστά από εκείνες της Δημοτικής Αρχής η οποία χρειάζεται να δείξει αποφασιστικότητα για να αλλάξει πρακτικές του παρελθόντος, να παράσχει τις ελάχιστες απαραίτητες υποδομές, να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και να προχωρήσει σε ουσιαστικές και αποτελεσματικές δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμπλοκής όλων των πολιτών.

Τάσος Κρομμύδας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής
με τη Νίκη των Πολιτών και το Γιάννη Σταθόπουλο.

KrommydasTasos - Niki AP