Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Xορός προεκλογικών κατατμήσεων και απευθείας αναθέσεων του δημάρχου κ. Γιαννακόπουλου.

Εργο ύψους 150.000 ευρώ για τα όμβρια ύδατα το κατάτμησαν  –κατά τα συνήθη της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής- σε τρία (3) έργα, υψους 49.555 ευρώ το καθένα, γιά να αποφύγουν τον ανοικτό διαγωνισμό και κατόπιν ο κ. Γιαννακόπουλος τα ανέθεσε στον ίδιο εργολάβο.

Σημειωνεται ότι και στους τρείς «διαγωνισμούς» εμφανίσθηκε το ίδιο δίδυμο εταρειών και μόνον αυτό.

Η κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος, οι πελατειακές σχέσεις, η αδιαφάνεια και η αναποτελεσματικότητα αποτελούν το καθεστώς Γιαννακόπουλου, το οποίο στις 7 Νοέμβρη θα καταδικάσουν οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής.