ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1 μ.μ. (Πάρκινγκ Δήμου – Αγ. Ιωάννου 9)

ακτινιδια 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής οργανώνει δωρεάν διανομή ακτινίδιων την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, 1 μ.μ. – 3.00 μ.μ., στο χώρο του Πάρκινγκ του Δήμου Αγ. Ιωάννου 9, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους δοκιμαζόμενους από την ανθρωπιστική κρίση συμπολίτες αλλά και στους παραγωγούς.

Η διανομή θα γίνει σε συνεργασία με την οργάνωση παραγωγών Βέροιας και θα κληθούν για εθελοντική συνεισφορά όλες οι αντίστοιχες συλλογικότητες της Αγίας Παρασκευής.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ