ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

Η ομάδα γιατρών που συντονίζει η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» για την κάλυψη ανέργων και απόρων διευρύνεται, σήμερα, με την προσθήκη Δερματολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ουρολόγου και Ψυχολόγου.

Κατόπιν αυτού, οι ιατρικές ειδικότητες που πλέον καλύπτονται, έως σήμερα, είναι οι εξής: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, Ενδοκρινολόγος, Γυναικολόγος, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Δερματολόγος, Οφθαλμίατρος, Ουρολόγος και Ψυχολόγος.

Υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία για ραντεβού, όπως και για γιατρούς που επιθυμούν να βοηθήσουν, γίνεται στο τηλέφωνο 210-6544047 με την κ. Γεωργία Πασχαλίδη.     

Η ομάδα γιατρών που συντονίζει η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» για την κάλυψη ανέργων και απόρων διευρύνεται, σήμερα, με την προσθήκη Δερματολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ουρολόγου και Ψυχολόγου.

Κατόπιν αυτού, οι ιατρικές ειδικότητες που πλέον καλύπτονται, έως σήμερα, είναι οι εξής: Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός, Ενδοκρινολόγος, Γυναικολόγος, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Δερματολόγος, Οφθαλμίατρος, Ουρολόγος και Ψυχολόγος.

Υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία για ραντεβού, όπως και για γιατρούς που επιθυμούν να βοηθήσουν, γίνεται στο τηλέφωνο 210-6544047 με την κ. Γεωργία Πασχαλίδη.