ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΩΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Οι Παιδικοί Σταθμοί Αγίας Παρασκευής ενημερώνουν τους γονείς ότι ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης –ΕΕΤΑΑ, για την δωρεάν ένταξη βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  άνεργες  μητέρες  και  οι  εργαζόμενες  (μισθωτές  ή αυτοαπασχολούμενες)  στον  ιδιωτικό  τομέα.  Αποκλείονται  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι.

Κριτήρια  επιλογής  είναι  η  οικογενειακή  οικονομική  κατάσταση  (εισόδημα),  η εργασιακή  θέση  της  αιτούσας  και  η  οικογενειακή  τους  κατάσταση  (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ,  των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τα μεσάνυκτα

της  28ης  Ιουνίου 2019,  στην    ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.eetaa.gr   

όπου υπάρχουν η πρόσκληση και οι  αναλυτικές πληροφορίες για πρόγραμμα.  Στο ίδιο διάστημα η αιτούσα /ών θα πρέπει να αποστείλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το φάκελο με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά  της  Αίτησης,  ταχυδρομικώς  ή  με  υπηρεσία  ταχυμεταφοράς (courier) στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  στις 21 Ιουλίου 2019.

Αξίζει  να  επισημανθεί  ότι,  εφέτος  θα  ικανοποιηθούν  όλες  οι  αιτήσεις  που πληρούν  τις  προϋποθέσεις,  (το  2018  είχαν  δοθεί  141.000 αξίες τοποθέτησης-voucher),   με  μία  (1) οριστική  κατανομή (έως πέρυσι  η διαδικασία ολοκληρώνονταν σε δύο φάσεις μία το καλοκαίρι και μία τον Σεπτέμβριο),  ώστε  οι  γονείς  να  γνωρίζουν  εξαρχής  τα  οριστικά αποτελέσματα  και  εάν  δικαιούνται  voucher.