ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΡΓΑ 1,3 ΕΚ. € ΑΠΟ ΤΟ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Με τον καλύτερο τρόπο αξιοποιεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής το Ειδικό Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Δήμος μας χρηματοδοτείται σε όλα τα προγράμματα που δικαιούται και  έχει εξασφαλίσει 599.100 €  για έργα και προμήθειες εξοπλισμού.  Ο Δήμος θα διαθέσει επιπλέον 702.871€ από ίδιους πόρους και έτσι ο συνολικός  προϋπολογισμός των  έργων και προμηθειών ανέρχεται στο 1.301.971  €.

Επίσης, αναμένεται η έγκριση από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  χρηματοδότησης με  600.000€  της ανακατασκευής των Αθλητικών υποδομών, των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και της περίφραξης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου «Σταύρος Κώτσης».

Σημειώνουμε ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων από Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, ΚΤΥΠ και Υπουργεία που έχει πετύχει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ξεπερνά τα  45 εκ. €.