ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΒΑΠ

0 65

Στη συνεδρίαση, της 18ης/6ου, του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ (πρ. 21 ΟΤΑ), όπου απεφασίσθη ομόφωνα η υποβολή πρότασης δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων για όλους τους Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
Ι. Σταθόπουλος.

Ο Σύνδεσμος διαθέτει ικανή ιδιόκτητη έκταση που αγοράσθηκε προ διετίας, όπως και όλα τα τυπικά δικαιολογητικά και είναι από τους πρώτους φορείς που υποβάλλουν πρόταση στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Φιλόδημου II.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει