ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΒΑΠ

Στη συνεδρίαση, της 18ης/6ου, του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ (πρ. 21 ΟΤΑ), όπου απεφασίσθη ομόφωνα η υποβολή πρότασης δημιουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων για όλους τους Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
Ι. Σταθόπουλος.

Ο Σύνδεσμος διαθέτει ικανή ιδιόκτητη έκταση που αγοράσθηκε προ διετίας, όπως και όλα τα τυπικά δικαιολογητικά και είναι από τους πρώτους φορείς που υποβάλλουν πρόταση στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Φιλόδημου II.