ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αττική 2014-2020», και θα  χρηματοδοτηθεί  από το ΕΣΠΑ με 70.000€ η πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος μας για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει έπιπλα, παιχνίδια εξωτερικού χώρου, ιματισμό, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό εστίασης και άλλα είδη για τους  Παιδικούς Σταθμούς  Α΄ στον Αι Γιάννη, Β΄ στον Τσακό και Δ΄ στο Κοντόπευκο.