ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 88/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η απευθείας αγορά του οικοπέδου επί των οδών Γούναρη και Πατρόκλου, στην Αγία Παρασκευή, εμβαδού 1.742,93 τ.μ. για          την επιβεβλημένη ανάγκη ανέγερσης-στέγασης Σχολικής μονάδας.

Αντίστοιχα με την υπ’ αριθμ. 87/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η απευθείας αγορά από το Δήμο του οικοπέδου της οδού Πάρου, αρ. 38, στην Αγία Παρασκευή, εμβαδού 1.173,84 τ.μ., επίσης για ανέγερση-στέγαση Σχολικής μονάδας.

Έχουν ήδη συνταχθεί σχέδια αγοραπωλητηρίων συμβολαίων μεταξύ των πωλητριών-ιδιοκτητριών των ακινήτων και του Δήμου Αγίας Παρασκευής και η διαδικασία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης στο Ελεκτικό Συνέδριο προκειμένου να υπογραφούν τα συμβόλαια.