ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, υπεγράφη από το Δήμαρχο Ι. Σταθόπουλο η Σύμβαση του δεσμευόμενου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής, του Πράσινου Ταμείου (ΥΠΕΝ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 417.023,00€ για τη χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους».

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25/2/2019 και οριστικός Ανάδοχος κρίθηκε στις 6/6/2019 (Αρ. Αποφ. 87/2019  Οικονομικής Επιτροπής). Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 14/08/2019 έκρινε νόμιμη την ανωτέρω απόφαση και μετά τον τελικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό ποσού 1.300.000 € που  μετά την έκπτωση (60,06%) του Αναδόχου, διαμορφώνεται  στο ποσό των 570.193,13 €, εκ των οποίων 417.023 € χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο  και 153.170,13€ από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή των πεζοδρομίων από τη Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας, συνολικού Μήκους 1,2 km, με  βιοκλιματικούς κυβόλιθους (cool materials), διαμόρφωση διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ από βιοκλιματικές τσιμεντόπλακες (cool materials), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για  τη διασφάλιση της ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και διαγράμμιση τους με ανακλαστική βαφή, διαγράμμιση των διαβάσεων, οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED, ενώ παράλληλα θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα και θα διορθωθούν οι φθορές του και η στάθμη του.