Δήμος Αγ. Παρασκευής: Τα μισθώματα για το ΕΠΑΛ-ΣΕΚ έληξαν 31/8/18

Το σύνολο των δαπανών του Δήμου για ενοικίαση κτιρίων βρίσκεται αναρτημένο στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Οι τελευταίες δαπάνες για την πληρωμή μισθωμάτων για το ΕΠΑΛ ( Αιτωλίας 6) και το 1ο ΣΕΚ (Μεσογείων 463) έγιναν στις 11/10/2018 με εντάλματα πληρωμής που αφορούν την περίοδο 1/5/2018 έως 31/8/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΙΨΩ6Υ-ΕΚΧ και 693ΓΩ6Υ-4Ω8, 6ΔΗΧΩ6Υ-ΦΝΝ, ΩΟΥ9Ω6Υ-ΔΩ5, Ω127Ω6Υ-0Μ9 αντίστοιχα). Έκτοτε δεν έγινε καμία πληρωμή καθώς έληξε η μίσθωση.

Το ποσό δε των μισθωμάτων συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2019 σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης αυτού.

Συνεπώς ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πλήρωσε μόνο όσα όφειλε να πληρώσει για τα μισθώματα των ακινήτων που στεγαζόταν το 1ο ΣΕΚ και το ΕΠΑΛ.