ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΜΕΙΩΣΗ 6% ΣΤΑ ΤΕΛΗ-15% ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις προχωρήσαμε σε μειώσεις στα τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού από την 1-1-15. Συγκεκριμένα με τη πρόταση που εισηγηθήκαμε και ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21-10-14:
• Μειώνουμε 6% τα τέλη για οικίες, καταστήματα από 60 τμ και άνω, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές και μη στεγασμένους χώρους.
• Μειώνουμε 15% τα τέλη για καταστήματα έως 60 τμ.
Οι μειώσεις των τελών θα συνεχιστούν και στο επόμενα έτη, όσο θα προχωράει ο σχεδιασμός μας για την διαφοροποίηση του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση και τη μείωση του όγκου τους.

Ο Δήμαρχος
Γιάννης Σταθόπουλος