ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΜΑΚΡΗ»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Αξίοτιμη κ.Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αξιότιμοι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Την 18/02/2021 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 1334/2021 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της ιδιοκτήτριας του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) και έγινε δεκτή η Παρέμβαση που άσκησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Παρασκευής και πλήθος γονέων μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής. Επισυνάπτεται η εν λόγω απόφαση ανωνυμοποιημένη.

Κατ’ αρχήν είναι σημαντικό και θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Δικαστήριο αναγνώρισε άμεσο έννομο συμφέρον στην Ένωση και τους γονείς που προσέφυγαν καθώς έγινε δεκτό, σε αντίθεση με όσα υποστήριζε η προσφεύγουσα, ότι υφίστανται άμεση βλάβη από την τυχόν άρση της απαλλοτρίωσης, λόγω της στέγασης των τέκνων τους «σε απαράδεκτες συνθήκες συνωστισμού ή και μέσα σε κοντέινερ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Απόφαση. Είναι σαφές ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η σχετική κρίση του Δικαστηρίου.

Επιπροσθέτως, επιβεβαιώθηκε με την εν λόγω Απόφαση ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας δεν ασκείται απεριόριστα, αλλά αυτό υπόκειται σε περιορισμούς, όταν το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας, περιορισμοί που δύναται να φτάσουν ακόμη και στη στέρηση της ιδιοκτησίας  προς εξυπηρέτηση και πραγμάτωση των εν λόγω σκοπών, υπό την προϋπόθεση της καταβολής πλήρους αποζημίωσης.

Κρίθηκε ακόμη με την εν λόγω Απόφαση ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δεσμευμένο το εν λόγω ακίνητο στο Ο.Τ. 119, δεδομένων των συνθηκών, δεν συνιστά υπέρβαση του εύλογου χρόνου για τη δέσμευση της ένδικης ιδιοκτησίας, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας.

Η ανωτέρω πολύ  θετική εξέλιξη αποτελεί νίκη και δικαίωση της Ένωσης και της τοπικής κοινωνίας της Αγίας Παρασκευής που έλαβαν την πρωτοβουλία να παρέμβουν στην εν λόγω δίκη και με ισχυρά επιχειρήματα να στοιχειοθετήσουν την ανάγκη για διατήρηση και ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης αποδεικνύοντας στο Δικαστήριο το οξυμένο πρόβλημα σχολικής στέγης στην πόλη της Αγίας Παρασκευής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Απόφαση γίνεται ειδική μνεία στο αποδεικτικό υλικό που προσκόμισαν η Ένωση και οι γονείς προς απόδειξη των ισχυρισμών τους. 

Πλέον, μετά και από αυτήν την σημαντική δικαστική Απόφαση   καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ η Α Μ Ε Σ Η  ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης και η κινητοποίηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των λοιπών εμπλεκόμενων αρμοδίων  φορέων και υπηρεσιών σ’ αυτήν την κατεύθυνση, ούτως ώστε να επιλυθεί στο χρονίζον πρόβλημα σχολικής στέγης της πόλης με την  ανέγερση του 12ου Δημοτικού Σχολείου και ενός νηπιαγωγείου.

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής,

Η Πρόεδρος, Μαρία Ξυνογαλά

Η Γ.Γραμματέας, Αλκμήνη Ριζοπούλου