Εθελοντικό μάζεμα ελιάς για την ενίσχυση του Κοινωνικού Μαγειρείου.