Προχωρούν οι εργασιες του Δημαρχείου

«ΝΙΚΗ των ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει δυο κατεξοχήν έργα της θητείας μας:

1. Το Δημαρχείο, το μεγαλύτερο οικονομικά έργο της θητείας μας που εντάχθηκε χρηματοδοτικά στα έργα της Περιφέρειας το 2017 μετά από μεγάλες προσπάθειες μας, δημοπρατήθηκε το 2018 και προχωρούν οι εργασίες (με μελέτες που έγιναν από προηγούμενες Δημοτικές αρχές). Σημειώνουμε εδώ, ως απάντηση

Προχωρούν οι εργασιες του Δημαρχείου

στο επιχείρημα Β. Ζορμπά περί επιτυχίας του να μην απενταχθεί το Δημαρχείο, ότι κανένα έργο της προηγούμενης Περιφερειακής αρχής δεν απεντάχθηκε από την σημερινή και

2. Το έργο «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια», έργο που πετύχαμε την χρηματοδότηση και δημοπράτηση του, ξεκίνησε στη Δημαρχιακή μας θητεία και έχει ολοκληρωθεί.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δυο έργα που ωρίμασαν στη θητεία μας:

1. Το έργο «επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πευκάκια» που παραδώσαμε την μελέτη, είχαμε χρηματοδότηση και δημοπρατήθηκε το 2021 και
2. Το έργο «Δημοτικός Παιδικός σταθμός» στο Οικ. Τετράγωνο 328 στα Πευκάκια, που επίσης παραδώσαμε την μελέτη, είχαμε χρηματοδότηση και δημοπρατήθηκε επίσης το 2021.

Κατά συνέπεια, τα έργα που εντάσσονται από την Δημοτική αρχή Ζορμπά είναι:

1. Το έργο Μεσοπρόθεσμης Ωρίμανσης για την «Κατασκευή αγωγών ομβρίων» και
2. Το έργο Μακροπρόθεσμης Ωρίμανσης!!! «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου». Ειδικά για αυτό το έργο υπενθυμίζουμε ότι το είχαμε δημοπρατήσει, ήταν έτοιμος ο εργολάβος να ξεκινήσει και θα είχε ήδη ολοκληρωθεί αν δεν το ακύρωνε εγκληματικά ο Β. Ζορμπάς.

Τέλος περιλαμβάνει κωδικό «Αποπεράτωσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου» με προϋπολογισμό 2.000.000€ (1.000€ για το 2022) που είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα απαιτηθούν και είναι σε στάδιο μελετών με τελείως απρόβλεπτη διαδικασία υλοποίησης.

Όλα αυτά γράφονται για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να γνωρίζουμε που βαδίζει ο Δήμος.

 

Το Γραφείο Τύπου  της

Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής»