Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής, ως πολίτες της περιφέρειας που καλύπτει το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι διαμαρτύρονται και διαφωνούν με την επιχειρούμενη μετατροπή του μονοσήμαντα σε κέντρο εμβολιασμού.

Εκφράζουμε την έντονη αντίθεση μας στην μετατροπή αυτή.

Το Παίδων Πεντέλης, το 3ο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Αθήνας, είναι εδώ και πολλά χρόνια βασικός πυλώνας παιδικής υγείας καλύπτοντας τη βόρειοανατολική περιφέρεια της Αττικής, λειτουργεί δε, σήμερα, και ως εμβολιαστικό κέντρο.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στους εργαζόμενους του και χαιρετίζουμε την αντίδραση των συλλογικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που στέκεται στο ύψος των περιστάσεων ανεξάρτητα από κομματικές προτιμήσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

πρ. Δήμαρχος

Γιατρός

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής»