Γ.Σταθόπουλος: Τι δεν έχει κάνει ο κ. ζορμπάς για το Δημαρχείο

Επισκεφθήκαμε, προ διήμερου με τον Πολιτικό Μηχανικό Δημήτρη Κονταξή πρ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων, το εργοτάξιο του ανεγειρόμενου Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής, έργου που πετύχαμε την δημοπράτηση του το 2018.
Οι εργασίες προχωρούν και βρίσκονται σε στάδιο που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες.
Ωστόσο, πριν καλυφθούν τα οπτικά στοιχεία της εκσκαφής δηλαδή πριν εκλείψουν τα μορφολογικά στοιχεία της, αφού θα τα καλύψει η εργολαβία με σκυρόδεμα, μήπως πρέπει:
1. Να ενημερωθούν – προσκληθούν οι επιβλέποντες της Περιφέρειας για την εκτίμηση των προϊόντων της εκσκαφής;
2. Να συνεδριάσει επιτέλους και να επισκεφθεί το εργοτάξιο η διαπαραταξιακή εκ μηχανικών επιτροπή του Δήμου μας;
Οφείλω, τέλος, να ρωτήσω τι έγινε με την υπόσχεση του Υπουργού Αναπτύξεως για την εκταμίευση των χρημάτων της συμπληρωματικής σύμβασης, όπως πανηγυρικά διαβεβαίωσε ο κ. Ζορμπάς προ τριμήνου.