ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Γεωργία είναι γεννημένη το 1977 στην Αθήνα, απόφοιτη του Γεωπονικού Παν/μιου Αθήνας και μητέρα δύο παιδιών. Εργαζόμενη του ιδιωτικού τομέα, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε ομάδες έργου Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών προγραμμάτων με έμφαση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία, την παραγωγή βιοκαυσίμων κα.

Με την υποψηφιότητά της θα ήθελε να συμβάλλει προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των πρακτικών διαχείρισης των απορριμμάτων στον Δήμο μας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συνδημοτών σε θέματα ανακύκλωσης με απώτερο σκοπό την βελτίωση της καθημερινότητας μας και της ποιότητας ζωής στην πόλη εν γένει.