ΓΥΦΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εργάζεται στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της Αγίας Παρασκευής στον τομέα Ασφάλισης, Ανεργίας και Επιδομάτων, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ και στο ΕΛΚΕΠΑ. Την τελευταία 5ετία είναι μέλος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) με ευθύνη τη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Σύμβουλος Δημάρχου για εργασιακά θέματα, κοινωνική πολιτική ανασφάλιστων και ανέργων πολιτών και υπεύθυνος Λαϊκών Αγορών. Είναι πατέρας δύο γιών.