Η ΄΄ΝΙΚΗ΄΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα 4/10 υποβάλλαμε αίτηση στο Δήμο για έκτακτη κατεπείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
΄΄Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους τρόπους αντίδρασης του Δήμου Αγ. Παρασκευής στην κατάργηση – μεταστέγαση της Εφορίας Αγ. Παρασκευής΄΄.
Ταυτόχρονα ζητήσαμε να κληθεί στην συνεδρίαση ο Διευθυντής της Εφορίας.

Η ΄΄ΝΙΚΗ΄΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ :
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα 4/10 υποβάλλαμε αίτηση στο Δήμο για έκτακτη κατεπείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
΄΄Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους τρόπους αντίδρασης του Δήμου Αγ. Παρασκευής στην κατάργηση – μεταστέγαση της Εφορίας Αγ. Παρασκευής΄΄.
Ταυτόχρονα ζητήσαμε να κληθεί στην συνεδρίαση ο Διευθυντής της Εφορίας.