ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Αϊ-ΓΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Αϊ-ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Λεωφ. Μεσογείων 415-417)
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00
ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Αϊ-ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ – ΖΩΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Η κατάσταση στη συνοικία Αϊ-Γιάννη είναι πραγματικά ανυπόφορη. Οι κάτοικοι δικαιολο-
γημένα διαμαρτύρονται έντονα. Μεγάλη ηχορύπανση, ανεξέλεγκτη λειτουργία κέντρων
διασκέδασης έως τις πρωινές ώρες, συμπλοκές, κλοπές, διαρρήξεις, διακίνηση ουσιών,
έκρηξη σε κατάστημα, εμπρησμοί, μετάλλαξη της πλατείας από χώρο συνάντησης και
αναψυχής σε χώρο υπαίθριας διασκέδασης έως τις πρώτες πρωινές ώρες, ηχορύπανση
από μηχανάκια, αποκλεισμός των κατοίκων, κυκλοφοριακό έμφραγμα, διπλοπαρκαρίσμα-
τα, μετατροπή πεζοδρομίων σε πάρκινγκ κ.λπ., συνθέτουν ένα σκηνικό δραματικό.
Η συνεχιζόμενη αδυναμία και της νέας διοίκησης του Δήμου να παρέμβει, έχει δημιουρ-
γήσει εύλογα ερωτηματικά.
Η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, με σκοπό την ανακούφιση και προστασία των κατοί-
κων και την επάνοδο της συνοικίας σε οικιστικό καθεστώς, προτείνει ΑΜΕΣΑ μέτρα:
1. Καθημερινή παρουσία του Δήμου και έλεγχος από την Ελληνική και Δημοτική Αστυνο-
μία των προκλητικών παρανομιών.
2. Εφαρμογή της νομοθεσίας (Αστυνομική Διάταξη) που προβλέπει τη μη χορήγηση αδει-
ών μουσικής, εάν ενοχλούνται οι κάτοικοι.
3. Εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (2005) σχετικά με το ωράριο
μουσικής και την κοινή ησυχία.
4. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης κατόπιν διαβούλευσης με τους κατοίκους
σχετικά με τους όρους χορήγησης αδειών αναψυκτηρίων κ.λπ. καταστημάτων και αδει-
ών μουσικής με σκοπό την ανάκτηση του οικιστικού χαρακτήρα της περιοχής.
5. Καμία νέα άδεια αναψυκτηρίου κ.λπ., έως την έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης.
6. Ανάκληση των αδειών των καταστημάτων που ενοχλούν τους κατοίκους.
Η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ζητάει από τη Δημοτική Αρχή και όλες τις παρατάξεις,
συναινετικά και αποτελεσματικά, να υπερασπιστούμε την κοινωνία της Αγίας Παρασκευής.