ΚΟΛΩΝΙΑ ΧΡΥΣΑ

Τεχνολόγος Τροφίμων

ΚΟΛΩΝΙΑ ΧΡΥΣΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβρη του ’87. Ζει στην Αγία Παρασκευή από το 1992 και πήγε στα σχολεία της γειτονιάς. Το 2013 αποκτά το πτυχίο του Τεχνολόγου Τροφίμων από το Ανώτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας. Θεωρεί ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο καλύτερος τρόπος για την εφαρμογή άμεσης δημοκρατίας και αυτοδιαχείρισης των πόλεων.