ΜΕΙΩΣΗ 2% ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ

Η μείωση κατά 2% του ανταποδοτικού Δημοτικού τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού αποτελεί επικοινωνιακή κίνηση της Διοίκησης του Δήμου μας. Σε μια εποχή που τα νοικοκυριά πλήττονται από τα συνεχή μέτρα φοροδότησης, την ανεργία και τις μειώσεις μισθών, η μείωση π.χ. κατά 3 ευρώ ετησίως για μια οικογένεια που διαμένει σε 100 τ.μ. είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Προτείναμε μεγαλύτερη μείωση του Δημοτικού τέλους με διαβάθμιση μεγέθους κατοικίας όπως και παραμονή του ως είναι σήμερα στις κατηγορίες μεγάλων επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ, τραπεζών κ.α. Η Διοίκηση, αντ’ αυτού ακολούθησε την πεπατημένη χωρίς καμία ανάλυση της οικονομικής διαστρωμάτωσης της πόλης και των πολλών ή λίγων τετραγωνικών.

Η σημερινή Διοίκηση κινείται και δρα χωρίς έμπνευση, όραμα και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων της πόλης μας. Η υπεράσπιση όμως της κοινωνίας και οι αλλαγές στην Αγία Παρασκευή αποτελούν μέγα ζητούμενο.

Η μείωση κατά 2% του ανταποδοτικού Δημοτικού τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού αποτελεί επικοινωνιακή κίνηση της Διοίκησης του Δήμου μας. Σε μια εποχή που τα νοικοκυριά πλήττονται  από τα συνεχή μέτρα φοροδότησης, την ανεργία και τις μειώσεις μισθών, η μείωση π.χ. κατά 3 ευρώ ετησίως για μια οικογένεια που διαμένει σε 100 τ.μ. είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Προτείναμε μεγαλύτερη μείωση του Δημοτικού τέλους με διαβάθμιση μεγέθους κατοικίας όπως και παραμονή του ως είναι σήμερα στις κατηγορίες μεγάλων επιχειρήσεων, σούπερ μάρκετ, τραπεζών κ.α. Η Διοίκηση, αντ’ αυτού ακολούθησε την πεπατημένη χωρίς καμία ανάλυση της οικονομικής διαστρωμάτωσης της πόλης και των πολλών ή λίγων τετραγωνικών.

Η σημερινή Διοίκηση κινείται και δρα χωρίς έμπνευση, όραμα και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων της πόλης μας. Η υπεράσπιση όμως της κοινωνίας και οι αλλαγές στην Αγία Παρασκευή αποτελούν μέγα ζητούμενο.