ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δημήτρης Μούρτσινος είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος και εργάζεται σε Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Είναι κάτοικος της συνοικίας Πευκάκια της Αγίας Παρασκευής από το 1993.
Συμμετέχει στα κοινά της πόλης μας ενεργά από το 2010, χρονιά κατά την οποία έλαβε μέρος και στις δημοτικές εκλογές συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο της Νίκης.