ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η εξώδικη δήλωση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής προς την ΔΕΗ, ενέργεια που προέκυψε μετά από ιδιαίτερες πιέσεις συμπολιτών μας και μέρους της Αντιπολίτευσης, για την άρνηση – αδυναμία καταβολής του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (το περίφημο «χαράτσι») δεν παράγει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα σε πιθανή απόπειρα διακοπής ρεύματος από την Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
Η Δημοτική αρχή, οφείλει άμεσα να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων όπως και αίτηση εκδόσεως προσωρινής διαταγής μέχρι την οριστική εκδίκαση του θέματος. Η διαδικασία αυτή είναι η μόνη που επιτυγχάνει αναστολή εκτέλεσης διακοπής ηλεκτροδότησης κάτι που άλλοι Δήμοι ήδη πέτυχαν.

Η εξώδικη δήλωση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής προς την ΔΕΗ, ενέργεια που προέκυψε μετά από ιδιαίτερες πιέσεις συμπολιτών μας και μέρους της Αντιπολίτευσης, για την άρνηση – αδυναμία καταβολής του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (το περίφημο «χαράτσι») δεν παράγει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα σε πιθανή απόπειρα διακοπής ρεύματος από την Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
Η Δημοτική αρχή, οφείλει άμεσα να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων όπως και αίτηση εκδόσεως προσωρινής διαταγής μέχρι την οριστική εκδίκαση του θέματος. Η διαδικασία αυτή είναι η μόνη που επιτυγχάνει αναστολή εκτέλεσης διακοπής ηλεκτροδότησης κάτι που άλλοι Δήμοι ήδη πέτυχαν.