ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση, η ανεργία και η μεγάλη μείωση των εισοδημάτων στην ελληνική οικογένεια έχουν οδηγήσει σε ένα πρωτόγνωρο κίνημα αλληλεγγύης προς τους έχοντες ανάγκη. Πρωτοστατούν Δήμοι, Κοινωνικοί φορείς, συλλογικότητες, παρατάξεις, ΜΚΟ, εκκλησιαστικοί φορείς, ενώσεις Γονέων, απλοί πολίτες. Το κίνημα για κατάργηση των μεσαζόντων και πτώση τιμών σε είδη διατροφής εξαπλώνεται καθημερινά. Στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα ένα μεγάλος αριθμός φορέων κινητοποιείται.

Στην Αγία Παρασκευή δημιουργήθηκε από την Δημοτική αρχή Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο  και Ανταλλακτήριο ρούχων. Είναι γνωστή η ένστασή μας για τις λίγες ώρες λειτουργίας του ΄΄Παντοπωλείου΄΄ όπως και για τη γραφειοκρατία του με τα πολλά πιστοποιητικά.

Έτσι, παράλληλα με την ανάγκη δημιουργίας από τη Δημοτική αρχή ενός Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης με ουσιαστική λειτουργία  της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, θεωρούμε απαραίτητο να υποστηριχθούν όλες οι εθελοντικές δράσεις συλλόγων και πολιτών. Στην Αγία Παρασκευή ήδη εξελίσσεται δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού, τράπεζα χρόνου, ανταλλακτικά παζάρια, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Ιατρικές – Νομικές και Λογιστικές υπηρεσίες προσφοράς, προσφορές στο Παντοπωλείο και Μαγειρείο του Δήμου από πολλές πλευρές κ.α. Εμείς πιστεύουμε ότι  υπάρχει χώρος για όλες τις πρωτοβουλίες και κανένας δεν πρέπει να τις απαξιώνει. Θεωρούμε και το αποδεικνύουμε διαχρονικά με πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων, ότι ρόλος των Δημοτικών παρατάξεων δεν είναι μόνο η κριτική αλλά και συγκεκριμένες δράσεις.

Όλοι οφείλουμε να βοηθήσουμε στην συνέργια, τον συντονισμό και την ελεύθερη ανάπτυξή τους, ώστε να ανταλλάσουμε γνώση και εμπειρίες για το συμφέρον του πολίτη που θέλουμε να υπηρετήσουμε.