ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Φοιτητής Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης ΠΑ.ΠΕΙ.
ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή. Είναι απόφοιτος της ΕλληνοΓαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής. Φοιτητής της σχολής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.