Νίκη Πολιτών: Να σεβαστεί τον θεσμικό του ρόλο ο Γ.Γ του Δήμου

Ο καινούργιος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγ. Παρασκευής στην πρώτη παρουσία του σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επέλεξε να επιτεθεί σε παρελθούσα Δημοτική αρχή.
Θεωρούμε ότι η θέση του Γ.Γ. απαιτεί υψηλού επιπέδου γνώση των διοικητικών διαδικασιών την οποία οφείλει να αναδεικνύει στις δημόσιες τοποθετήσεις του.
Ο ρόλος του, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, είναι να επεξηγεί και να απαντά βοηθητικά στην παρουσίαση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη του.
Εάν πρόκειται στις επιθέσεις σε μέλη του Δ.Σ, στα ψεύδη και στις αγένειες του κ. Ζορμπά, να δυναμιτίζει το κλίμα με το δικό του στυλ και ο κ. Γενικός προβλέπουμε κακές συνεδριάσεις.
Το απευχόμαστε και καλούμε το Προεδρείο του Δημ. Συμβουλίου να αποτρέψει επανάληψη παρόμοιου γεγονότος.