Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

δημοςαπ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, της πρότασης που ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υπέβαλε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους.

Ο  προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 103.440 € και αφορά σε 12 άτομα.

Η πρόταση του Δήμου, όπως και των άλλων φορέων, αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιτροπή που έλαβε υπόψη  τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος, την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη της ομάδας στόχου και την περιοχή εφαρμογής του σχεδίου. Ενδεικτικά στοιχεία προϋπολογισμού και ωφελουμένων άλλων Δήμων που εγκρίθηκαν: Δήμος Αθηναίων 431.000 € & 50 άτομα,  Δήμος Καλλιθέας Αθήνα 103.440 € & 12 άτομα, Δήμος Χαϊδαρίου103.440 € & 12 άτομα, Δήμος Γλυφάδας 103.440 € & 12 άτομα.