ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΄΄ΝΙΚΗΣ΄΄ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Είναι βασική μας αρχή, ιδρυτικά, η πλήρης διαφάνεια και δημοκρατία στην ανάθεση οποιουδήποτε έργου κάνει ο Δήμος. Εξαίρεση αποτελούν έργα που γίνονται λόγω επείγοντος γεγονότος π.χ. φυσική καταστροφή.

Καταθέσαμε  πέρυσι (Απρίλιος 2012) την πρότασή μας για τον τρόπο λειτουργίας από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου (ΠΑΟΔΑΠ) του Δημοτικού Κινηματογράφου στο 2ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής.  Είπαμε τότε και  επαναλαμβάνουμε :

  1. Ο ΠΑΟΔΑΠ έχει τη δυνατότητα να εκδώσει τα εισιτήρια.
  2. Έχει επίσης τη δυνατότητα απασχόλησης δύο υπαλλήλων απαραίτητων για το Ταμείο και την είσοδο.
  3. Η επιλογή υπεύθυνου προγράμματος και προβολής Ταινιών να δοθεί με ανοιχτό διαγωνισμό και
  4. Η λειτουργία του μπαρ και της διαφήμισης να δοθεί επίσης με ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό.

Αντί αυτών των ενεργειών πέρυσι η λειτουργία του Κινηματογράφου δόθηκε με τηλεφωνική αναζήτηση προσφορών δηλ. έγινε ουσιαστικά απ’ ευθείας ανάθεση. Είναι προφανές ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος διότι η Δημοτική αρχή δεν φαίνεται να έχει καμία  πρόθεση να αλλάξει προσανατολισμό με Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Αυτή, λοιπόν είναι η πρότασή μας αν παραμείνει ο κινηματογράφος στο 2ο Γυμνάσιο.

Διατυπώνουμε όμως ταυτόχρονα την πρότασή μας να μεταφερθεί ο κινηματογράφος στον Πολυχώρο Στ. Κώτσης (πρ. Στρατόπεδο) και καλούμε την Δημοτική αρχή να εξετάσει το θέμα και να συγκαλέσει Ειδική Σύσκεψη επ’ αυτού.

Όλα τα άλλα είναι λαϊκισμός, αδιαφάνεια και έλλειψη έμπνευσης και όρεξης για δουλειά.