Οι ταινίες της Νίκης – Μαθήματα Αμερικάνικης Ιστορίας – Τετάρτη 08/06