ΔΩΣΑΜΕ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Πρόσφατα δώσαμε μια πολιτική μάχη μαζί με τους πολίτες για να είναι αυτοδύναμος ο Δήμος μας προστατεύοντας έτσι την φυσιογνωμία και την ιστορία της Αγίας Παρασκευής,

Πρόσφατα δώσαμε μια πολιτική μάχη μαζί με τους πολίτες για να είναι αυτοδύναμος ο Δήμος μας προστατεύοντας έτσι την φυσιογνωμία και την ιστορία της Αγίας Παρασκευής, και το πετύχαμε!
Τώρα απαιτείται ένας νέος στρατηγικός και συνολικά αστικός σχεδιασμός της πόλης που να συμφιλιώνει την καθημερινή ζωή των κατοίκων και την αναγέννηση της πόλης με τις αξίες της δημοκρατικής συμμετοχής και της κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας.