ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ηλεκτρ. Μηχανικός – Μέλος ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Εργάστηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου έφτασε μέχρι αν. Διευθυντής και τώρα εργάζεται στην Περιφέρεια Αττικής.
Δραστηριοποιείται στο κίνημα των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ΕΜΔΥΔΑΣ και στο Δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα.
Είναι ενεργός πολίτης της Αγίας Παρασκευής ασχολείται με τα προβλήματα της πόλης.
Μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ.
Μιλάει Αγγλικά και Ρώσικα.