Προγραμματικές κατευθύνσεις Ενότητα 3η: Σχολεία – Παιδεία στην Αγία Παρασκευή :  Σχεδιάσαμε – Πραγματοποιήσαμε – Συνεχίζουμε!

Η δημοτική αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου στις σχολικές υποδομές, στη λειτουργία των σχολείων και ευρύτερα στην Παιδεία της Αγίας Παρασκευής έκανε δουλειά που είχε να γίνει χρόνια:

 • Αναβάθμισε τις, εντελώς, παρατημένες σχολικές υποδομές της πόλης, με πλήθος έργα και παρεμβάσεις, συνολικού ύψους πλέον των 3 εκ. ευρώ.
 • Ανάπλασε τους αύλειους χώρους σε τουλάχιστον εννέα Σχολεία (ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα με την ένταξή τους στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 • Αναβάθμισε πλήρως τους χώρους υγιεινής, σε τουλάχιστον έξι Σχολεία.
 • Εξασφάλισε την πρωινή καθαριότητα σε όλα τα Σχολεία, παρά τις ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, δίχως επιπλέον κόστος για τους γονείς και τον Δήμο.
 • Τοποθέτησε σχολικούς τροχονόμους σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.
 • Επιχορήγησε την προμήθεια υλικών για τα παιδιά όλων των Δημόσιων Νηπιαγωγείων.
 • Αναβάθμισε όλες τις αίθουσες εκδηλώσεων στη Β/βάθμια Εκπαίδευση και σχεδόν όλες στην Α/βάθμια.
 • Αναβάθμισε τον εξοπλισμό των Σχολείων με περισσότερους από 150 υπολογιστές, 45 προτζέκτορες, 15 μεγάλα σύγχρονα φωτοτυπικά, 30 κλιματιστικά κ.ά.
 • Υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού σε δύο Σχολεία της Πρωτοβάθμιας.
 • Διατήρησε ανοιχτά με φύλαξη τα Σχολεία, τα απογεύματα του καλοκαιριού, σε όλες τις γειτονιές.
 • Θεσμοθέτησε, ταυτόχρονα με την ετήσια κοπή πίτας του Τμήματος Παιδείας, τη βράβευση όλων των μαθητών/τριών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Υλοποίησε δωρεάν πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα με τη διάθεση θεατρολόγων και γυμναστών στα Δημόσια Σχολεία.

Τα επόμενα χρόνια η Παιδεία της πόλης  συνεχίζει την πορεία αναβάθμισης:

 • Με την ανέγερση του 14ου Νηπιαγωγείου, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και δημοπρατήθηκε από τις ΚΤΥΠ, προϋπολογισμού 1 εκ. €.
 • Mε τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων, ώστε να διασφαλίσουμε τις απαιτούμενες υποδομές για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Δήμο μας, με την απόκτηση των οικοπέδων της οδού Πάρου και της οδού Πατρόκλου.
 • Με την απαλλοτρίωση του ακινήτου «Μακρή» στην οδό Βενιζέλου ( περιοχή του Τσακού ) για τη δημιουργία νέων απαραίτητων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Με την περαιτέρω αναβάθμιση όλων των υπόλοιπων προαυλίων των Σχολείων, προϋπολογισμού 597.000 €, που εντάξαμε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με 220.000 € και από τον Δήμο 377.000 €.
 • Με την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα Σχολεία που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με 147.500 €.
 • Με την Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολεία, που χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με  83.000 €.
 • Με την περαιτέρω ενίσχυση των δωρεάν αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων στα σχολεία.
 • Με την πλήρη καταγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής των Σχολείων καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της.
 • Με την τακτοποίηση των αδειών όλων των σχολείων, ώστε να δημιουργήσουμε φάκελο που να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες ανά σχολική μονάδα (υλικοτεχνική υποδομή, βιβλίο εργασιών, σχέδια, άδειες κλπ).