Προγραμματικές κατευθύνσεις ενότητα 4η: Καθαριότητα – απορρίμματα στην Αγία Παρασκευή :  Σχεδιάσαμε – Πραγματοποιήσαμε – Συνεχίζουμε!

Η δημοτική αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου διατηρεί καθαρή την πόλη και το περιβάλλον, προωθεί  την ανακύκλωση, την επανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση:

 • Εκπόνησε Κανονισμό Καθαριότητας και Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης  Απορριμμάτων.
 • Χωροθέτησε σύγχρονο Αμαξοστάσιο και Πράσινο Σημείο.
 • Εγκατέστησε 11 συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.
 • Δημιούργησε 30 Γωνιές Ανακύκλωσης, σε όλες τις γειτονιές, για τη χωριστή συλλογή 5 ρευμάτων διαλογής.
 • Λειτουργεί πρωτοποριακό Κινητό Πράσινο Σημείο ανακυκλώσιμων υλικών, που επισκέπτεται συστηματικά πλατείες και χώρους σε όλη την πόλη.
 • Γίνεται συλλογή χωριστά το οργανικό υλικό από τις Λαϊκές Αγορές με καφέ κάδους.
 • Πραγματοποιεί περισυλλογή  εγκαταλειμμένων οχημάτων και αδρανών υλικών.
 • Υλοποιεί από το 2015 και επί 4 συνεχή έτη, για πρώτη φορά στον Δήμο, εκτεταμένους και λεπτομερείς καθαρισμούς και αποψιλώσεις μεγάλων χώρων και οικοπέδων.

Τα επόμενα χρόνια η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης  βελτιώνεται περαιτέρω:

 • Με την προμήθεια σαρώθρου, προϋπολογισμού 255.000 €.
 • Με τη διατήρηση και ενίσχυση του Δημόσιου χαρακτήρα της Διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Με τη γενίκευση της επανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή.
 • Με προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.