Προγραμματικές κατευθύνσεις Ενότητα 8η: Εξυπηρέτηση πολιτών  στην Αγία Παρασκευή :  Σχεδιάσαμε – Πραγματοποιήσαμε – Συνεχίζουμε!

Σημαντικά βήματα  έγιναν από τη  δημοτική αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου  στο  απαιτητικό πεδίο εξυπηρέτησης των πολιτών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου:

 • Βελτίωσε τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πολιτών χωρίς ταλαιπωρία, ακόμα και από το σπίτι, για θέματα όπως η χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ηλεκτρονικών παραβόλων.
 • Εγκατέστησε καινούργιο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης που εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες, τόσο του Τμήματος Διοίκησης  όσο και της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Στήριξε τους Εργαζόμενους σε δίκαιες διεκδικήσεις τους.
 • Διεκδίκησε και πέτυχε πολλές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, από τους  πίνακες επιτυχόντων των διαγωνισμών ετών 2008 και 2009 του ΑΣΕΠ,  καθώς και μέσω του πρόσφατου διαγωνισμού του 2018 (πρόσληψη 55 μόνιμων υπαλλήλων στους ΠΑΙΣΔΑΠ).
 • Ανανέωσε τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στην καθαριότητα.
 • Προκήρυξε θέσεις ευθύνης, στο σύνολο των οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Έκανε μερική αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών με κατεύθυνση την ευελιξία και λειτουργικότητα.
 • Στήριξε την επιπλέον εκπαίδευση για τους υπαλλήλους του Δήμου μέσω σεμιναρίων.
 • Βελτίωσε την επικοινωνία του Δημότη με τον Δήμο, καθιερώνοντας τις ώρες «ο Πολίτης στο Δήμαρχο» (800 πολίτες περίπου το χρόνο) και τη «Γραμμή του Δημότη», για αναφορές προβλημάτων καθημερινότητας.
 • Εξέδωσε ταχτικά ενημερωτικά έντυπα για την ευαισθητοποίηση πολιτών, μαθητών και επαγγελματιών.
 • Πέτυχε βραβεύσεις για το Κινητό Πράσινο Σημείο, τις Γωνιές Ανακύκλωσης και το παραμύθι για την ανακύκλωση «Η περιπέτεια της κυρίας Χάρτινης».
 • Υλοποίησε δωρεάν προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης για γονείς (σχολές γονέων) και μαθητές (διαχείριση άγχους κ.ά.).
 • Πραγματοποίησε συναντήσεις με όλους τους δημόσιους φορείς ψυχικής υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας) σε μια κατεύθυνση γνωριμίας μεταξύ τους και αποφυγής αλληλοεπικαλύψεων, για ζητήματα που αφορούν στα παιδιά της πόλης.
 • Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις των Σχολείων, όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο φορέα (πχ ΕΔΣΝΑ, Τροχαία, 21 ΟΤΑ) υλοποίησε και ενίσχυσε επιμέρους δράσεις, όπως: την τοποθέτηση κάδων σε επιλεγμένα Σχολεία για ανακύκλωση χαρτιού, τη συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα εκτός Δήμου με χορωδίες ή θεατρικά, τη συμμετοχή όλων των Σχολείων, εκ περιτροπής, σε προγράμματα οδικής ασφάλειας κ.ά.

Τα επόμενα χρόνια η εξυπηρέτηση των πολιτών στην Αγία Παρασκευή βελτιώνεται ακόμα:

 • Με την πλήρη αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αξιοκρατία και διαφάνεια για τις θέσεις ευθύνης, στο σύνολο των οργανικών μονάδων, με αξιολόγηση των δομών, αλλά και της αποτελεσματικότητας του συνόλου των παραγόμενων δημοτικών υπηρεσιών, σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης των συνεργειών και αλληλο-υποστήριξης μεταξύ των υπηρεσιών.
 • Με τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα και την αποτροπή οποιαδήποτε μορφής ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Με τη διεκδίκηση επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, μέσα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.
 • Με τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Με την Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Με την ανανέωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου.