Στην πρωτοπορία της ανακύκλωσης ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

Η στρατηγική επιλογή της δημοτικής αρχής του Γιάννη Σταθόπουλου για νέου τύπου  διαχείριση των απορριμμάτων, έφερε τον Δήμο Αγίας Παρασκευής στην πρωτοπορία της ανακύκλωσης. Τα αποτελέσματα της στόχευσης στη διαλογή απορριμμάτων στην πηγή είναι σημαντικά, με κυριότερο  τη  σταδιακή μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν προς ταφή και παράλληλη αύξηση των ποσοτήτων που οδηγούνται για ανακύκλωση.

Ενδεικτικά, για το έργο του Δήμου Αγίας Παρασκευής στον τομέα της ορθής διαχείρισης αποβλήτων  από το 2014 έως σήμερα, αναφέρονται τα εξής:

 • Χωροθετήθηκαν 30 Γωνιές Ανακύκλωσης στις οποίες συλλέγονται χωριστά χαρτί, γυαλί, πλαστικό/μέταλλο και ρούχα/υφάσματα.
 • Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 συλλέχθηκαν 62 τόνοι καθαρό οργανικό υλικό, ενώ το ποσοστό συλλογής αυξάνεται συνεχώς, καθώς μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2019 συλλέχθηκαν 160 τόνοι.
 • Τοποθετήθηκαν 11 διπλά συστήματα βυθιζόμενων κάδων. Μάλιστα, έχει σταλεί το περιεχόμενο των κάδων ανακύκλωσης για ανάλυση της σύστασής τους στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) με εξαιρετικό αποτέλεσμα ως προς την καθαρότητα.
 • Λειτουργεί το πρώτο Κινητό Πράσινο Σημείο για τη συλλογή υλικών που δύσκολα μπορεί ο πολίτης να διαθέσει προς ανακύκλωση (μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, μπαταρίες κ.ά.) ενώ με τη χρήση του εφαρμόζεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της πόλης.
 • Συλλέγονται χωριστά τα κλαδέματα και τα απόβλητα κήπων και τα διαθέτει ατελώς στο ΕΜΑΚ.
 • Συλλέγεται καθαρό υλικό προς ανακύκλωση μέσω της δράσης του Κινητού Πράσινου Σημείου (έχουν συλλεγεί πλαστικά καπάκια, τα οποία ήδη έχει ανταλλάξει με αναπηρικά αμαξίδια). Η δράση αυτή θα ενταθεί από Σεπτέμβριο με συμμετοχή των σχολείων.
 • Ξεκίνησε σε συνεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης την ανακύκλωση ρούχων/υφασμάτων/υποδημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων.
 • Μοιράστηκε ένα παραμύθι για την ανακύκλωση και υφασμάτινο σακίδιο στους Παιδικούς Σταθμούς και στα σχολεία του Δήμου.
 • Δημιουργήθηκαν έντυπα για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (οργανικό υλικό, γωνιές ανακύκλωσης, κινητό πράσινο σημείο κ.ά.)
 • Μοιράστηκε υφασμάτινη τσάντα με στόχο τη μείωση της πλαστικής σακούλας.
 • Συμμετέχει σε δράσεις με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση για την ανακύκλωση (Κινητό σημείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Παγκόσμια εβδομάδα μείωσης αποβλήτων κ.ά.).
 • Λειτουργεί σελίδα στο Facebook για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει βραβευθεί από το 2016 έως σήμερα τέσσερις φορές για τις καινοτόμες δράσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας.