ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ