ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τετάρτη 17/10, 9.30 μ.μ.

 

Μετά από αίτησή μας για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ΄΄Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους τρόπους αντίδρασης του Δήμου Αγ. Παρασκευής στην κατάργηση – μεταστέγαση της Εφορίας Αγ. Παρασκευής΄΄, ενημερώνουμε ότι το θέμα θα συζητηθεί την Τετάρτη 17/10 στις 9.30 μ.μ.

Έχουμε παράλληλα ζητήσει να κληθεί στην συνεδρίαση ο Διευθυντής της Εφορίας.

Τετάρτη  17/10,  9.30 μ.μ.

 

 

Μετά από αίτησή μας για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ΄΄Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους τρόπους αντίδρασης του Δήμου Αγ. Παρασκευής στην κατάργηση – μεταστέγαση της Εφορίας Αγ. Παρασκευής΄΄, ενημερώνουμε ότι  το  θέμα  θα  συζητηθεί  την Τετάρτη  17/10 στις 9.30 μ.μ.

Έχουμε παράλληλα ζητήσει να κληθεί στην συνεδρίαση ο Διευθυντής της Εφορίας.