ΤΡΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ

Είναι Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συνταξιοδοτήθηκε μετά από 35 χρόνια εργασίας στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Γεννήθηκε το 1958 στην Σκάλα Κεφαλλονιάς και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή από το 1982. Ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της «Συνεργασίας Πολιτών» και της «ΝΙΚΗΣ των Πολιτών». Ήταν Πρόεδρος στους Συλλόγους Γονέων του 4ου Δημοτικού, του 3ου Γυμνασίου και του 2ου Λυκείου, καθώς και του ΔΣ της Ένωσης Γονέων.

Από το 2014 είναι Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.