ΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ηλεκτρονικός Ραδιολόγος – Δημοτικός Υπάλληλος

ΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ηλεκτρονικός, Β. Ραδιολόγου, Δημοτικός Υπάλληλος.
Γεννήθηκε και εργάστηκε στην Αγία Παρασκευή.
Εμπνευστής :
Πανελληνίων Φεστιβάλ Μ.Κ.Ο. περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δασοπροστασίας.
Ιδρυτής και Πρόεδρος της Εθελοντικής Οργάνωσης ΔΡΑΣ.Ε.
Έγγραψε βιβλίο για τον Υμηττό.
Συμμετείχε σε:
• Επιτροπή αγώνα Υμηττού,
• Λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστημίου,
• Διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια Πολιτικής Προστασίας,
• Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Υπηρετεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 1990.